Angleška slovnica – Past Simple 006 / nepravilni glagoli – Rešitve

20. October, 2011 dodal Niko

PAST SIMPLE 006: Irregular verbs/nepravilni glagoli: Rešitve:

 

a)

1. feed fed fed

2. sing sang sung

3. take took taken

4. swim swam swum

5. throw threw thrown

6. write wrote written

7. begin began begun

8. sleep slept slept

9. mean meant meant

10. fight fought fought

11. stick stuck stuck

12. light lit lit

13. teach taught taught

14. wake woke woken

15. speak spoke spoken

 

b)

 1. wear wore worn
 2. eat ate eaten
 3. hear heard heard
 4. cost cost cost
 5. fall fell fallen
 6. hit hit hit
 7. keep kept kept
 8. feel felt felt
 9. meet met met
 10. understand understood understood
 11. ride rode ridden
 12. put put put
 13. send sent sent
 14. shake shook shaken
 15. win won won

 

 

Oglas

Komentirajte prispevek