Tečaji in inštrukcije angleščine

Vsi tečaji potekajo ob delavnikih v popoldanskih urah. Ob dogovoru s tečajniki se lahko prilagodimo in imamo termin v dopoldanskih urah ali ob sobotah. Glede na stopnjo vašega znanja in vaših potreb smo pripravili naslednje tečaje:

Začetni tečaj angleščine (60 šolskih ur )
Osnovni tečaj angleščine (60 šolskih ur )
Nadaljevalni tečaj angleščine 1 (60 šolskih ur)
Nadaljevalni tečaj angleščine 2 (60 šolskih ur)
Nadaljevalni tečaj angleščine 3 (60 šolskih ur)
Nadaljevalni tečaj angleščine 4 (60 šolskih ur)
Tečaj poslovne angleščine (60 šolskih ur)
Tečaj pravne angleščine (60 šolskih ur)
Tečaj angleščine za popotnike (10 šolskih ur)
Tečaj angleščine za podjetja
Tečaj angleščine za delavce v turizmu (60 šolskih ur)
Tečaj angleščine za delavce v gostinstvu (60 šolskih ur)
Priprave na maturo iz angleškega jezika (30 šolskih ur)
Inštruiranje angleščine (po dogovoru)
Individualne ure angleščine (po dogovoru)

60 urni tečaji anleščine trajajo 3 mesece, 2-krat na teden po dve šolski uri (90 minut) ali 6 mesecev 1-krat na teden po dve šolski uri (90 minut).

Začetni tečaj angleščine
 • poudarek je na osnovah verbalne komunikacije
 • kako se predstavimo, pozdravimo…
 • komunikacija na potovanjih
 • naročanje hrane, pijače…
 • formulacija vprašanj, odgovarjanje
 • uporaba osnovnih časov za izražanje sedanjosti, preteklosti, prihodnosti

Tečaj je namenjen vsem začetnikom, ali vsem tistim, ki bi radi le osvežili svoje znanje angleščine.

Osnovni tečaj angleščine
 • obravnava osnovnega izražanja, od kje smo, kaj delamo…
 • opisovanje vsakdanjih stvari, prosti čas, služba, prijatelji, počitnice…
 • bolj podrobno o hrani in pijači: naročanje v restavraciji, meniji, cene…
 • opis stanovanja, stvari v hiši…
 • osebna pisma, uradna pisma…
 • izražanje mnenj
 • razumevanje besedil na področju turizma
1. nadaljevalni tečaj angleščine
 • izražanje zadovoljstva, nezadovoljstva
 • pisanje elektronske pošte
 • opisovanje izkušenj
 • izražanje prihodnosti
 • izmenjava mnenj s sogovornikom
 • opisovanje navad
 • pogojniki, pasivni govor
 • iskanje službe, pisanje prošenj, intervju…
 • daljši pogovor o določeni znani temi
2. nadaljevalni tečaj angleščine
 • pisanje kratke zgodbe
 • reševanje problemov
 • pisanje pritožbe
 • pisanje vabil, oglasov…
 • opisovanje filmov, knjig…
 • kako priporočiti, dobro restavracijo, izlet…
 • opisovanje izkušenj
 • predstavitev lastnih idej neki skupini
 • izražanje želja
 • pisanje zahvalnega pisma
3. nadaljevalni tečaj angleščine
 • izražanje strinjanja, nestrinjanja
 • izražanje načrtov
 • pisanje uradne prošnje za službo
 • kratka ustna prezentacija določene teme
 • pisanje dnevnika
 • opisovanje občutkov, spominov, vtisov
 • primerjava različnih značilnosti krajev, ljudi
 • kuharski recepti
 • uradna pritožba
 • pisanje članka
 • argumentacija za in proti
 • razlaga odločitev
4. nadaljevalni tečaj angleščine
 • izzivi, diskusija o dosežkih, izkušnjah
 • dajanje nasvetov
 • neformalni in formalni govor
 • anekdote, humor, idiomi….
 • odgovori na hipotetična vprašanja
 • razlaganje postopkov, načrtov…
 • skupinska komunikacija
 • debatiranje o določeni temi
Tečaj poslovne angleščine
 • pogovor v poslovnem svetu
 • pisanje pisem, faksov, elektronske pošte,
 • pogovor po telefonu
 • pisanje povzetkov besedil
 • timsko delo, komunikacija v skupini
 • reševanje problemov
 • obiskovalci v podjetju, kako ravnati?
 • poslovni sestanki
 • poslovna potovanja
 • iskanje zaposlitve v tujini
 • prodaja, marketing, poslovna pogajanja
Tečaj pravne angleščine
 • spoznavanje angleškega pravnega sistema
 • izboljšanje sposobnosti pisanja uradnih pisem
 • branje pravnih besedil, zakonodaje, pravnih dokumentov
 • razumevanje angleščine ob pogovoru o pravnih temah
 • izboljšanje sposobnosti govornih veščin tečajnika v situacijah kot so sestanki, seminarji, diskusije in pogajanja
Tečaj angleščine za popotnike
 • pozdravi, zahvale, osnovna komunikacija…
 • spraševanje, odgovarjanje: osnovne popotniške situacije (ko se zgubimo, potrebujemo sobo…)
 • transport: na letališču, vlaku, avtobusu…
 • hrana, pijača: naročanje plačevanje…
 • nakupovanje, barantanje…
Tečaj angleščine za podjetja
 • izvajamo vse vrste tečajev: poslovna angleščina, pravna angleščina, začetni tečaj angleščine, nadaljevalni tečaji angleščine, …
 • tečaji se lahko izvajajo tudi v prostorih podjetja, ponavadi v sejnih sobah, sobah za sestanke, …
 • tečaji se prilagodijo potrebam posameznega podjetja
 • poudarek je na praktični uporabi angleščine v posameznem podjetju
 • pisanje elek. sporočil, poslovnih pisem, poročil, …
 • poudarek na govorni komunikaciji
 • predstavitve v angleškem jeziku
 • razpravljanje, debatiranje, pogajanje, …
 • poslovna potovanja
 • izobraževanje v tujini
Tečaj angleščine za delavce v turizmu

Obravnava tipičnih situacij v turizmu:

 • izbira počitnic
 • kariera v turizmu
 • trendi v turizmu
 • svetovanje strankam
 • turistične agencije
 • ravnanje v primeru pritožb
 • poslovna potovanja
 • organizacija potovanj
Tečaj angleščine za delavce v gostinstvu

Obravnava tipičnih situacij v gostinstvu:

 • kako se predstavimo
 • opis restavracije, lokala, bara, …
 • svetovanje gostom
 • sprejemanje rezervacij
 • predstavitev jedi in pijač gostom
 • ravnanje v primeru pritožb
 • plačilo računa
Priprave na maturo iz angleškega jezika
 • analiza prejšnjih maturitetnih nalog
 • ponovitev določenih slovničnih struktur (tenses, passiv, reported speech, relative clauses, if clauses, …)
 • vaje iz bralnega razumevanja, splošnega razumevanja jezika, slušnega razumevanja, pisanje pisem, pisanje esejev, …
 • priprave na ustni del mature: opisi slikovnega gradiva, pogovor o določeni temi, analiza dveh književnih del predpisanih za maturo
 • priprave za višji nivo mature: obravnava in analiza obeh predpisanih književnih del, pisanje eseja ki obravnava eno od obeh predpisanih književnih del
 • prilagoditev priprav na maturo posamezniku
 • dodatne vaje
Inštrukcije angleščine
 • prilagodljivi termini: dopoldan, popoldan med delavniki in sobote
 • angleščina na zabaven način: obravnava tem, ki zanimajo posameznega tečajnika
 • dodatna razlaga obravnavane snovi iz šole
 • dodatne vaje
 • pisanje poiskusnih kontrolnih nalog
 • poudarek na branju in izgovorjavi
 • priprave na ustno spraševanje
 • vaje za povečanje besednega zaklad
Individualne ure angleščine
 • prilagodljivi termini: dopoldan, popoldan med delavniki in sobote
 • delo na individualni ravni
 • tečajnik ima veliko več priložnosti, da govori in bere kot pri delu v skupini
 • poudarek na govorni komunikaciji
 • hitrost jemanja snovi se prilagodi posameznemu tečajniku
 • izbor obravnavanih tem in besedil v dogovoru z posameznim tečajnikom
 • priprave na določen izpit